Comisia de anchetă: Rezilierea contractului de privatizare a Tutun-CTC nu este necesară, însă se propune organelor de drept să cerceteze unii funcţionari publici
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Comisia de anchetă: Rezilierea contractului de privatizare a Tutun-CTC nu este necesară, însă se propune organelor de drept să cerceteze unii funcţionari publici

Comisia parlamentară de anchetă constată că rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor statului în SA „Tutun – CTC” la concursul comercial din 11 ianuarie 2019, din iniţiativa statului, nu este necesară. Dar propune sesizarea organelor de drept în privinţa funcţionarilor publici care au reprezentat statul în administrarea SA „Tutun - CTC" şi prin acţiune sau inacţiune au admis rezultate proaste, care au dus la deprecierea valorii întreprinderii. Urmează a fi dată a o apreciere a eficienţei interacţiunii cu distribuitorii care au obţinut de la SA „Tutun - CTC" avantaje şi beneficii vădite, a declarat preşedintelui comisiei, Igor Munteanu, prezentând raportul joi, 13 februarie, în Parlament, transmite IPN.

În raport se menţionează că decizia de privatizare era o soluţie optimă pentru Guvernul Republicii Moldova. Menţinerea pachetului de acţiuni „Tutun-CTC” SA în proprietatea statului ar fi dus iminent la stoparea producerii, iar ulterior la incapacitate de plată. Din actele prezentate de către „Tutun-CTC” SA se vede că în categoria „Creanţe comerciale la situaţia din 31.12.2017” apar un şir de companii (distribuitori) care au fost atrase în această manipulare. Astfel, vânzarea a fost efectuată doar documentar, iar rezultatele financiare pentru anii 2017-2018 au fost denaturate înainte de concurs.

La rândul lor, distribuitorii, prin aceste manipulări, au beneficiat şi de un şir de beneficii de la „Tutun-CTC” SA sub formă de credite marfare, vacanţe la plata mărfii, dar şi TVA în cont. „Se creează o impresie clară că situaţia dată s-a format pe parcursul a mai multor ani. Or, la situaţia din 31 decembrie 2018, „Tutun-CTC” SA, pe fondul la vânzări de 88 de milioane de lei, înregistrează creanţe comerciale, marfă neachitată, în sumă de 68 de milioane de lei”, se precizează în raport.

Comisia de anchetă va propune Guvernului să intervină cu modificările de rigoare a legislaţiei în vigoare cu privire la schimbarea modalităţii de stabilire a preţului iniţial de vânzare a acţiunilor proprietate publică supuse privatizării. De asemenea, se va solicita stabilirea unui control mai riguros şi a unui sistem eficient de raportare pentru reprezentanţii statului.

Similare
RECOMANDĂRI